فروش و خرید هوریزن (ZEN)

19.25 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
19.25 $ 19.25 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 100,913,086$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 382
ارز در دسترس 15,141,550
مقدار کل 15,141,550