فروش و خرید یرن فایننس (YFI)

yearn.finance

YFI
11,615.47 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11,615.47 $ 11,615.47 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 283,359,695$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 138
ارز در دسترس 33,230
مقدار کل 36,647