فروش و خرید ونوس (XVS)

6.47 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
6.47 $ 6.47 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 157,363,541$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 360
ارز در دسترس 15,893,635
مقدار کل 30,000,000