فروش و خرید تزوس (XTZ)

1.945 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.945 $ 1.945 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 977,071,15$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 82
ارز در دسترس 977,975,967
مقدار کل 998,588,362