فروش و خرید تزوس (XTZ)

1.945 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.945 $ 1.945 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 787,412,841$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 62
ارز در دسترس 961,512,522
مقدار کل 982,499,812