فروش و خرید نانو توکن (XNO)

1.053 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.053 $ 1.053 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 122,948,193$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 322
ارز در دسترس 133,248,297
مقدار کل 133,248,297