فروش و خرید ویوز (WAVES)

6.106 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
6.106 $ 6.106 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 110,876,959$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 351
ارز در دسترس 114,956,884
مقدار کل 114,956,884