فروش و خرید یو تراست (UTK)

0.1499 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1499 $ 0.1499 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 27,285,556$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 717
ارز در دسترس 500,000,000
مقدار کل 500,000,000