فروش و خرید ترو فای (TRU)

0.0865 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0865 $ 0.0865 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 61,337,168$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 424
ارز در دسترس 1,071,203,485
مقدار کل 1,198,450,773