فروش و خرید تروی (TROY)

0.004523 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.004523 $ 0.004523 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 20,688,142$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 676
ارز در دسترس 8,625,000,000
مقدار کل 10,000,000,000