فروش و خرید تلور (TRB)

31.01 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
31.01 $ 31.01 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 200,634,127$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 172
ارز در دسترس 2,510,683
مقدار کل 2,559,475