فروش و خرید Celestia (TIA)

Celestia

TIA
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,052,346,835$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 53
ارز در دسترس 147,838,048
مقدار کل 1,006,794,521