فروش و خرید Synapse (SYN)

Synapse

SYN
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 60,965,312$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 425
ارز در دسترس 139,773,376
مقدار کل 192,696,599