فروش و خرید استراتیس ایکس (STRAX)

0.736 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.736 $ 0.736 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 164,333,976$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 186
ارز در دسترس 155,836,871
مقدار کل 155,836,871