فروش و خرید استتوس (SNT)

Status

SNT
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 99,427,349$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 411
ارز در دسترس 3,884,566,986
مقدار کل 6,804,870,175