فروش و خرید ریکوئست نتورک (REQ)

0.1332 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1332 $ 0.1332 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 84,951,696$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 352
ارز در دسترس 999,702,433
مقدار کل 999,702,434