فروش و خرید کوانتوم (QTUM)

4.041 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.041 $ 4.041 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 321,736,495$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 125
ارز در دسترس 104,755,842
مقدار کل 107,822,406