فروش و خرید کوانت (QNT)

127.4 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
127.4 $ 127.4 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 924,777,197$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 73
ارز در دسترس 12,072,738
مقدار کل 14,881,364