فروش و خرید بنکیو آی (QI)

0.01803 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01803 $ 0.01803 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 34,634,526$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 561
ارز در دسترس 4,214,679,279
مقدار کل 7,200,000,000