فروش و خرید پرلین (PERL)

0.02605 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02605 $ 0.02605 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 439,244$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1955
ارز در دسترس 490,938,908
مقدار کل 1,033,200,000