فروش و خرید Osmosis (OSMO)

0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 320,625,002$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 127
ارز در دسترس 492,590,761
مقدار کل 587,378,721