فروش و خرید Ordinals (ORDI)

Ordinals

ORDI
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 805,482,902$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 99
ارز در دسترس 21,000,000
مقدار کل 21,000,000