فروش و خرید اوپن انکس (OAX)

openANX

OAX
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 13,771,198$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 931
ارز در دسترس 77,034,446
مقدار کل 100,000,000