فروش و خرید نولس (NULS)

0.2617 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2617 $ 0.2617 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 23,556,386$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 650
ارز در دسترس 104,858,639
مقدار کل 125,587,318