فروش و خرید Neutron (NTRN)

Neutron

NTRN
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 131,779,272$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 266
ارز در دسترس 225,402,669
مقدار کل 999,988,353