فروش و خرید مون ریور (MOVR)

18.31 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
18.31 $ 18.31 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 104,167,383$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 368
ارز در دسترس 9,018,757
مقدار کل 11,396,437