فروش و خرید مون ریور (MOVR)

18.31 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
18.31 $ 18.31 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 57,109,47$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 435
ارز در دسترس 8,584,064
مقدار کل 11,069,992