فروش و خرید کایبر نتورک (KNC)

1.576 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.576 $ 1.576 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 125,162,892$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 413
ارز در دسترس 188,374,847
مقدار کل 239,134,769