فروش و خرید کایبر نتورک (KNC)

1.576 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.576 $ 1.576 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 110,477,082$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 290
ارز در دسترس 153,031,414
مقدار کل 228,869,182