فروش و خرید کومودو (KMD)

0.3226 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3226 $ 0.3226 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 46,716,641$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 563
ارز در دسترس 135,953,876
مقدار کل 140,089,391