فروش و خرید ای او اس تی (IOST)

0.01457 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01457 $ 0.01457 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 143,084,73$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 289
ارز در دسترس 21,315,000,000
مقدار کل 21,315,000,000