فروش و خرید انجیکتیو پروتوکل (INJ)

Injective Protocol

INJ
1.58 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.58 $ 1.58 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,524,110,363$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 41
ارز در دسترس 83,755,556
مقدار کل 100,000,000