فروش و خرید اینترنت کامپیوتر (ICP)

Internet Computer

ICP
8.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
8.3 $ 8.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,077,672,666$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 32
ارز در دسترس 449,729,318
مقدار کل 510,110,806