فروش و خرید هولو (HOT)

0.002652 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.002652 $ 0.002652 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 282,855,134$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 146
ارز در دسترس 172,459,784,703
مقدار کل 177,619,433,541