فروش و خرید هدرا هشگرف (HBAR)

Hedera Hashgraph

HBAR
0.0788 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0788 $ 0.0788 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,049,098,83$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 34
ارز در دسترس 33,564,471,855
مقدار کل 50,000,000,000