فروش و خرید نوسیس (GNO)

164.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
164.3 $ 164.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 750,115,182$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 91
ارز در دسترس 2,589,588
مقدار کل 3,000,000