فروش و خرید گلیمر (GLMR)

0.7667 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.7667 $ 0.7667 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 210,590,679$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 166
ارز در دسترس 791,084,009
مقدار کل 1,094,950,146