Gifto

GFT
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 20,357,923$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 797
ارز در دسترس 999,271,532
مقدار کل 1,020,000,000