فروش و خرید فلامینگو (FLM)

0.2169 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2169 $ 0.2169 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 40,905,143$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 601
ارز در دسترس 598,618,599
مقدار کل 598,618,599