فروش و خرید فلامینگو (FLM)

0.2169 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2169 $ 0.2169 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 45,417,538$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 488
ارز در دسترس 537,760,143
مقدار کل 537,760,143