فروش و خرید فیو پروتوکل (FIO)

0.0558 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0558 $ 0.0558 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 20,852,493$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 798
ارز در دسترس 776,785,934
مقدار کل 839,242,770