فروش و خرید الروند (EGLD)

66.63 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
66.63 $ 66.63 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,151,044,639$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 50
ارز در دسترس 26,262,645
مقدار کل 26,267,797