فروش و خرید دی وای دی ایکس (DYDX)

2.382 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.382 $ 2.382 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 834,068,418$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 83
ارز در دسترس 593,526,139
مقدار کل 766,665,433