فروش و خرید دیجی بایت (DGB)

0.01246 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01246 $ 0.01246 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 128,667,813$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 263
ارز در دسترس 16,669,142,844
مقدار کل 16,669,142,844