فروش و خرید دیکرد (DCR)

39.6 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
39.6 $ 39.6 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 331,874,97$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 198
ارز در دسترس 16,080,802
مقدار کل 16,080,802