فروش و خرید دیکرد (DCR)

39.6 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
39.6 $ 39.6 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 231,102,921$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 160
ارز در دسترس 15,678,168
مقدار کل 15,678,168