فروش و خرید کورتکس (CTXC)

0.1547 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1547 $ 0.1547 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 86,451,479$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 343
ارز در دسترس 216,818,676
مقدار کل 299,792,458