فروش و خرید کامپاند (COMP)

63.28 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
63.28 $ 63.28 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 413,409,419$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 109
ارز در دسترس 8,023,940
مقدار کل 10,000,000