فروش و خرید چیلیز (CHZ)

0.1524 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1524 $ 0.1524 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 712,266,067$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 96
ارز در دسترس 8,888,289,967
مقدار کل 8,888,888,888