فروش و خرید کانفلاکس (CFX)

Conflux Network

CFX
0.0596 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0596 $ 0.0596 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 537,341,804$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 84
ارز در دسترس 3,459,468,199
مقدار کل 5,278,164,274