فروش و خرید پنکیک سواپ (CAKE)

4.493 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.493 $ 4.493 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 524,331,862$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 87
ارز در دسترس 232,714,378
مقدار کل 386,739,888