فروش و خرید بی سواپ (BSW)

0.3739 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3739 $ 0.3739 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 42,526,94$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 498
ارز در دسترس 493,872,317
مقدار کل 571,989,599