فروش و خرید بارن بریج (BOND)

8.773 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
8.773 $ 8.773 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 16,713,46$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 859
ارز در دسترس 7,910,262
مقدار کل 10,000,000