فروش و خرید باینری ایکس (BNX)

126.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
126.3 $ 126.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 105,122,202$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 301
ارز در دسترس 350,801,666
مقدار کل 542,571,510