فروش و خرید بالانسر (BAL)

5.95 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
5.95 $ 5.95 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 174,441,396$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 260
ارز در دسترس 57,447,593
مقدار کل 63,782,769